B02329 Monitoring a terapie obezity

Předmět Monitoring a terapie obezity je přehledem moderních trendů v terapii obezity a způsobů monitoringu a vzdělávání obézních pacientů. Výuka je koncipována jako eLearning. Výukové texty jsou publikovány elektronicky, zahrnují texty a interaktivní přednášky předních našich odborníků s prezentací. To vše najdete webu nadvaha.cz v sekci Školy a univerzity.

Podmínky zápočtu:

1) Průběžné odpovědi na kontrolní otázky publikované pod jednotlivými videokapitolami e-learningu. Tyto videopřednášky jsou na www.nadvaha.cz.

2) Seminární práce stručného rozsahu původního VLASTNÍHO textu. Téma práce je zadáno všeobecně, je na studentech, aby se zaměřili na konkrétní problematiku:

Návrh pohybové aktivity pro pacienta s mentálním postižením tak, aby byla zaměřena na udržení hmotnosti, případně mírnou a postupnou redukci hmotnosti. Můžete zvolit individuální aktivitu, ale i skupinovou aktivitu pro osoby v některé z komunit pro mentálně postižené. Důraz musí být kladen na jednoduchost a srozumitelnost projektu, protože cílovou skupinou jsou osoby s mentální retardací. Pohybová aktivita se může týkat zdravotní tělesné výchovy, běžného cvičení, volnočasových aktivit, aplikovaných aktivit, aktivizační činnosti, rekreační činnosti apod. Může jít o témata spojená s taneční a pohybovou terapií mentálně postižených. Pokud je zaměřena seminární přímo na cílenou redukci hmotnosti, lze ji doplnit i vzor příkladového jídelníčku s uvedením energetických hodnot.

Podrobné instrukce k výuce a ke zpracování seminární práce jste obdrželi na povinné úvodní přednášce, která se uskutečnila v dubnu 2017.

Odpovědi na otázky pod výukovými videi a seminární práci odevzdejte NEJPOZDĚJI jeden týden před termínem udělování zápočtu.

Podmínky zápočtu:

1) Průběžné odpovědi na kontrolní otázky publikované pod jednotlivými videokapitolami e-learningu.

2) Seminární práce v rozsahu cca dvou normostran původního VLASTNÍHO textu s návrhem pohybové aktivity.

Jak odevzdat seminární práci:

K odevzdávání seminárních prací slouží web www.streda.cz. Přesný návod, jak nahrát práci do systému najdete níže.

Otevřete si webovou stránku www.streda.cz a klikněte na záložku Lékařská fakulta –> Seminární práce

streda.cz-seminarni-prace-krok-1

Na konci stránky (úplně dole) je prostor pro vložení komentáře. Tam nahrajte svou seminární práci dle pokynů na následujícím obrázku.

streda.cz-seminarni-prace-krok-2

1. Do pole „Name“ zadejte své jméno a příjmení.

2. Do největšího pole vložte text vaší práce. Je dobře napsat nejprve nadpis.

3. Seminární práci odešlete kliknutím na tlačítko „Submit comment“.

Ostatní pole nevyplňujte. Neuvádějte literární zdroje ani odkazy na jiné webové stránky.

Pokud byla práce v pořádku, bude komentář schválen.

 

Termíny udělování zápočtů:

úterý 9.5.2017 ve 14:30

středa 10.5.2017 v 10:30

Velká posluchárna Purkyňova ústavu (tj. posluchárna mezi prvním a druhým patrem, Albertov 4, Praha 2), tj. stejné místo, kde se uskutečnila úvodní přednáška.

Napsat komentář