B02171 eHealth a telemedicína

Předmět eHealth a telemedicína je koncipován jako přehled moderních trendů v elektronickém zdravotnictví (eHealth) jako bezpečného používání informačních a telekomunikačních technologií ve zdravotnictvi. Soustředí se i na českou koncepci eHealth, která byla představena Ministerstvem zdravotnictví v roce 2008.

Výuka je koncipována jako eLearning. Výukové texty jsou publikovány elektronicky na internetových stránkách www.streda.cz a zahrnují texty a interaktivní přednášky s prezentací a kontrolními otázkami.

Podmínky zápočtu:

1) Průběžné odpovědi na kontrolní otázky publikované pod jednotlivými videokapitolami e-learningu.

2) Seminární práce v rozsahu minimálně dvou normostran původního VLASTNÍHO textu. Témata těchto prací obdrží všichni studenti na úvodní přednášce.

Jak odevzdat seminární práci:

K odevzdávání seminárních prací slouží web www.streda.cz. Přesný návod, jak nahrát práci do systému najdete níže.

Otevřete si webovou stránku www.streda.cz a klikněte na záložku Lékařská fakulta –> Seminární práce

streda.cz-seminarni-prace-krok-1

Na konci stránky (úplně dole) je prostor pro vložení komentáře. Tam nahrajte svou seminární práci dle pokynů na následujícím obrázku.

streda.cz-seminarni-prace-krok-2

1. Do pole „Name“ zadejte své jméno a příjmení.

2. Do největšího pole vložte text vaší práce.

3. Seminární práci odešlete kliknutím na tlačítko „Submit comment“.

Ostatní pole nevyplňujte.

 

Pokud byla práce v pořádku, bude komentář schválen.

Napsat komentář