Česká lékařská komora

Na tomto webu publikujeme kurz fototerapie pro Českou lékařskou komoru.

Fototerapie je z hlediska anti-aging součástí moderní dermatologické léčby. Přehled metod omlazování pomocí světelné terapie srozumitelně shrnuje odborný kurs pro celoživotní vzdělávání lékařů, který organizuje Česká lékařská komora. Kurz Fototerapie v estetické medicíně přednášejí Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D. a primář MUDr. Vlastimil Víšek, CSc. a všech jeho 5 částí prezentujeme na našem webu www.facelifting.cz

Kurz naleznete v sekci www.facelifting.cz/vzdelavani-ceska-lekarska-komora/

Také se můžete podívat na přednášku na téma fototerapie

Komentáře nejsou povoleny.