B02172 Estetická medicína a regenerace

Předmět Estetická medicína a regenerace je koncipován jako přehled medicínských estetických oborů, lékařské regenerace a kosmetiky, cíleně zaměřený zejména na problematiku přístrojové techniky používané v těchto oborech. Seznamuje s praktickými základy (pojmy, prostředky, postupy) ošetření. Učí techniku a technologii jednotlivých zákroků v lékařské estetice (estetická chirurgie, estetická a korektivní dermatologie), lékařské regeneraci a kosmetice. Student je obeznámen se základními metodami, indikačními oblastmi i konkrétními možnostmi jednotlivých přístrojových technik.

Výuka je koncipována jako eLearning. Výukové texty jsou publikovány elektronicky na internetových stránkách www.facelifting.cz a zahrnují texty a interaktivní přednášky s prezentací a kontrolními otázkami.

Podmínky zápočtu:

1) Průběžné odpovědi na kontrolní otázky publikované pod jednotlivými videokapitolami e-learningu.

2) Seminární práce v rozsahu minimálně dvou normostran původního VLASTNÍHO textu. Témata těchto prací obdrží všichni studenti na úvodní přednášce.

Jak odevzdat seminární práci:

K odevzdávání seminárních prací slouží web www.streda.sk. Přesný návod, jak nahrát práci do systému najdete níže.

Otevřete si webovou stránku www.streda.sk a klikněte na záložku Estetická medicína a regenerácia | 1. LF UK.

Na konci stránky (úplně dole) je prostor pro vložení komentáře. Tam nahrajte svou seminární práci dle pokynů na následujícím obrázku.

streda.sk-seminarni-prace

1. Do pole „Name“ zadejte své jméno a příjmení.

2. Do největšího pole vložte text vaší práce.

3. Seminární práci odešlete kliknutím na tlačítko „Submit comment“.

Ostatní pole nevyplňujte.

 

Pokud byla práce v pořádku, bude komentář schválen.

 

Komentáře nejsou povoleny.